Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ηχομονωση τοίχων

Ηχομονωτική ενίσχυση τοίχων σε νέες και υπάρχουσες κατασκευές.

Ηχομονωση τοίχων

Συνήθη προβλήματα

Σε όμορες ανεξάρτητες κατοικίες ή ακόμη και σε όμορους χώρους της ίδιας κατοικίας δημιουργείται συχνά όχληση μεταξύ τους, κυρίως λόγω της μετάδοσης αερόφερτων θορύβων από τον ένα χώρο στον άλλο (θόρυβοι ομιλίας, τηλεοράσεων κ.α.).

Προσέγγιση - Λύση

Στόχος σε κάθε νέα κατασκευή ηχομονωτικής τοιχοποιίας ή και σε κάθε κατασκευή ηχομονωτικής ενίσχυσης υπάρχουσας, είναι αρχικά η μέγιστη κατά το δυνατόν αποηχογεφύρωση της.

Εφαρμογή: Σε εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες

Ανάλυση

Αποηχογεφύρωση

ηχομόνωση εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφέρει ένα σύστημα τοιχοποιίας επαρκή ηχομονωτική απόδοση, είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλων αντικραδασμικών μικροϋλικών (π.χ. αντικραδασμικές ταινίες, ειδικές ελαστικές μαστίχες σφράγισης κ.α.).

Ηχομόνωση

Για να είναι η κατασκευή της τοιχοποιίας ηχομονωτικά επαρκής, πέραν των στοιχείων αποηχογεφύρωσης που θα χρησιμοποιηθούν, κρίνεται απαραίτητη η χρήση των σωστών ηχοαπορροφητικών υλικών όπως και των κατάλληλων ηχομονωτικών μεμβρανών για την αύξηση της απόδοσής της αλλά βεβαίως και η χρήση κατάλληλων δομικών υλικών (υλικά ξηράς δόμησης, ξυλεία κατάλληλης επιφανειακής μάζας, κατασκευή τουβλοδομής με ορθότρυπα κατά προτίμηση τούβλα κ.α.).

Ακολουθώντας μια τεχνικά σωστή κατασκευή με τα κατάλληλα ηχομονωτικά, ηχοαπορροφητικά υλικά και μικροϋλικά, μπορεί να επιτευχθεί πλήρως το ζητούμενο ακουστικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικές προτάσεις κατασκευής ηχομονωτικών τοίχων:

1. Διαχωριστικές τοιχοποιίες από τούβλο

Στόχος είναι η ηχομονωτική ενίσχυση της υπάρχουσας ή νέας κατασκευής, με τη βοήθεια συστήματος ξηράς δόμησης ελαχίστου ή αυξημένου πάχους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, ή ακόμη και με απευθείας τοποθέτηση ηχοαπορροφητικού υλικού στον πυρήνα της τοιχοποιίας στις περιπτώσεις τουβλοδομών, όπως υποδεικνύεται στα σκαριφήματα παρακάτω:

 

1.1 Ηχομόνωση & Θερμομόνωση νέας εξωτερικής τοιχοποιίας 

 

Οφέλη 

 • Πολύ υψηλή ηχομονωτική απόδοση
 • Πολύ υψηλή θερμομονωτική απόδοση με χρήση κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών πλήρους διαπνοής
 • Υψηλός δείκτης διαπνοής με αποτέλεσμα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αποφυγή φαινομένου άρρωστου κτιρίου
 • Χαμηλό κόστος κατασκευής
 • Υψηλή ταχύτητα κατασκευής

Η λύση περιλαμβάνει: 1) Εξωτερικό επίχρισμα, 2) διπλή δρομική τουβλοδομή, 3) ηχοαπορροφητικό - θερμομονωτικό υλικό.

 

 

1.2 Σύστημα ηχομονωτικής ενίσχυσης ελαχίστου πάχους

 

Οφέλη 

 • Μειωμένη κατανάλωση χώρου
 • Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες και νέες κατασκευές
 • Υψηλή ηχομονωτική απόδοση ιδιαίτερα στην περίπτωση αμφίπλευρης τοποθέτησης
 • Λύση αρκετά χαμηλού κόστους
 • Υψηλή ταχύτητα κατασκευής

Η λύση περιλαμβάνει: 1) Εξωτερικό επίχρισμα αμφίπλευρα, 2) μονή δρομική τουβλοδομή, 3) πολυστρωματική ηχομονωτική μεμβράνη μικρού πάχους, 4)  τελική επιφάνεια γυψοσανίδας (βιδωτή).

 

 


1.3 Σύστημα ηχομονωτικής ενίσχυσης
υψηλής ηχομονωτικής απόδοσης

 

Οφέλη 

 • Πολύ υψηλή ηχομονωτική απόδοση
 • Πολύ υψηλή θερμομονωτική απόδοση 
 • Μέτρια κατανάλωση χώρου
 • Σχετικά υψηλή ταχύτητα κατασκευής

Η λύση περιλαμβάνει: 1) Εξωτερικό επίχρισμα αμφίπλευρα, 2) μονή δρομική τουβλοδομή, 3) ηχομονωτική επένδυση ξηράς δόμησης με κατάλληλα ηχοαπορροφητικά, ηχομονωτικά υλικά και μικροϋλικά, 4) γυψοσανίδες σε μονή ή διπλή στρώση αναλόγως απαίτησης.

 

2. Διαχωριστικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδα

Στόχος είναι η ηχομονωτική ενίσχυση της υπάρχουσας ή της νέας κατασκευής του συστήματος ξηράς δόμησης, με χρήση των κατάλληλων ηχομονωτικών, ηχοαπορροφητικών υλικών και μικροϋλικών και η αξιοποίηση της επιφανειακής μάζας των στοιχείων, όπως υποδεικνύεται στα σκαριφήματα παρακάτω:


2.1 Σύστημα ηχομονωτικής ενίσχυσης
ελαχίστου πάχους, σε υπάρχουσα κατασκευή

Οφέλη

 • Μειωμένη κατανάλωση χώρου
 • Εύκολη προσαρμογή σε υπάρχουσες κατασκευές
 • Υψηλή ηχομονωτική απόδοση ιδιαίτερα στην περίπτωση αμφίπλευρης τοποθέτησης
 • Λύση αρκετά χαμηλού κόστους
 • Υψηλή ταχύτητα κατασκευής

 

Η λύση περιλαμβάνει: 1) υπάρχουσα τοιχοποιία από γυψοσανίδα, 2) κατάλληλη πολυστρωματική ηχομονωτική μεμβράνη, 3) γυψοσανίδα κατάλληλου πάχους.

 

 

2.2 Σύστημα ηχομονωτικής ενίσχυσης υπάρχουσας κατασκευής αυξημένης ηχομονωτικής απόδοσης

Οφέλη

 • Πολύ υψηλή ηχομονωτική απόδοση
 • Περιορισμένη κατανάλωση χώρου
 • Σχετικά υψηλή ταχύτητα κατασκευήςΗ λύση περιλαμβάνει: 1) υπάρχουσα τοιχοποιία από γυψοσανίδα, 2) νέα ηχομονωτική επένδυση γυψοσανίδας με τα κατάλληλα ηχομονωτικά, ηχοαπορροφητικά υλικά και μικροϋλικά, 3) γυψοσανίδες κατάλληλου αριθμού και πάχους.

 

 

 

2.3 Σύστημα κατασκευής νέας ηχομονωτικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης υψηλής ηχομονωτικής απόδοσης, μικρού συνολικού πάχους

Οφέλη

 • Μικρό πάχος, μεγαλύτερη αξιοποίηση του χώρου
 • Πολύ υψηλή ηχομονωτική απόδοση
 • Εύκολη προσαρμογή ηλεκτρολογικών στοιχείων χωρίς ακουστική απώλεια (χρήση ειδικών ηχομονωτικών ηλεκτρολογικών κουτιών)


Η λύση περιλαμβάνει: 1) διπλή γυψοσανίδα με σύνθετη πολυστρωματική ηχομονωτική μεμβράνη ενδιάμεσα, 2) ηχοαπορροφητικό υλικό κατάλληλης πυκνότητας και πάχους, 3) μικρουλικά αποηχογεφύρωσης σκελετού, 4) διπλή γυψοσανίδα με σύνθετη πολυστρωματική μεμβράνη ενδιάμεσα.

 

 

 

2.4 Σύστημα κατασκευής νέας ηχομονωτικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης πολύ υψηλής ηχομονωτικής απόδοσης

Οφέλη

 

 • Πολύ υψηλή ηχομονωτική απόδοση
 • Εύκολη προσαρμογή ηλεκτρολογικών στοιχείων χωρίς ακουστική απώλεια (χρήση ενδιάμεσης αδιάτρητης γυψοσανίδας και ειδικών ηχομονωτικών ηλεκτρολογικών κουτιών)

 

Η λύση περιλαμβάνει: 1) διπλή γυψοσανίδα με σύνθετη πολυστρωματική ηχομονωτική μεμβράνη ενδιάμεσα, 2) ηχοαπορροφητικά υλικά κατάλληλης πυκνότητας και πάχους σε διπλό σκελετό, 3) μικροϋλικά αποηχογεφύρωσης σκελετού, 4) διπλή γυψοσανίδα με σύνθετη πολυστρωματική μεμβράνη ενδιάμεσα.

 

 

 

Σημαντική παρατήρηση

Τα παραπάνω συστήματα αποτελούν ενδεικτικές λύσεις. Κάθε υπάρχουσα κατασκευή φέρει το δικό της ιδιαίτερο ακουστικό αποτύπωμα (τρόπος κατασκευής οπτοπλινθοδομής (μπατική, υπερμπατική, δρομική, ορθοδρομική τοιχοποιία), περιπτώσεις πετρόκτιστης τοιχοποιίας, χρονολογία κατασκευής κτιρίου κ.α.).

Για τους λόγους αυτούς η βέλτιστη λύση στο ιδιαίτερο πρόβλημά σας δίνεται σε συνεργασία με ακουστικό σύμβουλο της εταιρεία μας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μια λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.