Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ηχομόνωση οροφών

Ηχομονωτική ενίσχυση οροφών σε νέες και υπάρχουσες κατασκευές.

Ηχομόνωση οροφών

Συνήθη προβλήματα

Σε πολυώροφα κτίρια δημιουργείται συχνά όχληση μεταξύ των κατοικιών από τον κτυπτογενή και αερόφερτο θόρυβο υποκείμενων και υπερκείμενων ορόφων.

Προσέγγιση - Λύση

Το πρόβλημα αυτό το προσεγγίζουμε συνοπτικά με τα εξής βήματα:

Κατασκευή ψευδοροφής

α) Αποηχογεφύρωση,

β) Ηχομόνωση - Ηχοαπορρόφηση.

Εφαρμογή: Ψευδοροφές γυψοσανίδας, ψευδοροφές ξύλου.

Ανάλυση

Βασική διαδικασία κατασκευής ηχομονωτικών οροφών 

Α) Αποηχογεφύρωση

Στόχος σε κάθε νέα κατασκευή ηχομονωτικής οροφής ή ψευδοροφής με τελική επιφάνεια γυψοσανίδας, ξύλου ή άλλου υλικού αυξημένης επιφανειακής μάζας, είναι αρχικά η πλήρης, κατά το δυνατόν, αποηχογεφύρωσή της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, είναι η χρησιμοποίηση ειδικών αντικραδασμικών αναρτήσεων καθώς και κατάλληλων μικροϋλικών αντίστοιχης λογικής και λειτουργίας (αντικραδασμικές ταινίες, ειδικές ελαστικές μαστίχες σφράγισης κ.α.).

Β) Ηχομόνωση - ηχοαπορρόφηση

Για την κατασκευή μιας ηχομονωτικά επαρκούς ψευδοροφής, πέραν των στοιχείων αποηχογεφύρωσης που θα χρησιμοποιηθούν, κρίνεται απαραίτητη η χρήση των σωστών ηχοαπορροφητικών υλικών όπως και των κατάλληλων ηχομονωτικών μεμβρανών για την αύξηση της απόδοσής της αλλά βεβαίως και η χρήση κατάλληλων δομικών υλικών (υλικά ξηράς δόμησης, ξυλεία κατάλληλης επιφανειακής μάζας κ.α.).

Τα οφέλη

Ακολουθώντας την παραπάνω συλλογιστική με τη συνδυαστική χρήση κατάλληλων αντικραδασμικών, ηχομονωτικών, ηχοαπορροφητικών υλικών και μικροϋλικών επιτυγχάνεται μια τεχνικά σωστή κατασκευή.

  • Το όφελος αυτής της ηχομονωτικής κατασκευής είναι η επίτευξη ακουστικής άνεσης στους χώρους της κατοικίας με τη μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τον υπερκείμενο όροφο (βλ. A στη φωτογραφία) να φτάνει έως και 80%.
  • Ταυτόχρονα μειώνεται και ο θόρυβος από ομιλίες, τηλεοράσεις και άλλες πηγές θορύβου που μεταφέρεται σε υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους  (βλ Β στη φωτογραφία).

Συνδυαστικές κατασκευές

Για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης ακουστικής άνεσης συστήνεται η εφαρμογή των βασικων αρχών ηχομόνωσης δαπέδων.


Εξατομικευμενες λύσεις

Κάθε υπάρχουσα ή νέα κατασκευή φέρει το δικό της ιδιαίτερο ακουστικό αποτύπωμα (χρονολογία κατασκευής κτιρίου, συμπαγής πλάκα μπετού ή τύπου zoeller, ξύλινα μεσοπατώματα παλαιού τύπου κ.α.).

Για τους λόγους αυτούς η βέλτιστη λύση στο ιδιαίτερο πρόβλημά σας δίνεται σε συνεργασία με ακουστικό σύμβουλο της εταιρείας μας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μια λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.