Βιομηχανικός Τομέας

Βιομηχανικός Τομέας

Τεχνικές λύσεις και προτάσεις ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας στον βιομηχανικό τομέα.

Βιομηχανικός Τομέας

Ο αυξημένος θόρυβος σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, η έκθεση των εργαζόμενων στο ακουστικό αυτό περιβάλλον και [..]