Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ηχομόνωση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Ο αυξημένος θόρυβος σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, η έκθεση των εργαζόμενων στο ακουστικό αυτό περιβάλλον και η όχληση παρακείμενων κατοικιών ή ακόμη και οικισμών από την λειτουργία αυτών, είναι φαινόμενα που μπορούν να εξαλειφθούν.

Ηχομόνωση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Το πρόβλημα

Ο αυξημένος θόρυβος σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής παραγωγής, η έκθεση των εργαζόμενων στο ακουστικό αυτό περιβάλλον και η όχληση παρακείμενων κατοικιών ή ακόμη και οικισμών από τη λειτουργία αυτών, είναι εξαιρετικά συνηθισμένα φαινόμενα.  

Ανάλυση

Ο θόρυβος αυτός αλλά και οι δονήσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού κάθε μονάδας, δε δημιουργούν μόνο προβλήματα στην ίδια τη δομή του κτιρίου αλλά επίσης επηρεάζουν άμεσα τους εργαζόμενους, δημιουργώντας ένα ακουστικό περιβάλλον που συμβάλλει στην έλλειψη συγκέντρωσης, τη μείωση της παραγωγικότητας του προωπικού όπως ακόμη και σε σημαντικότερα προβλήματα, δηλαδή δημιουργία προβλημάτων υγείας ή και επειδείνωσής τους, όπως επίσης και σε αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη απασχόληση των εργαζομένων είναι η κάλυψη των ακουστικών κριτηρίων βάσει του OSHANoise Standard (Occupation Safety and Health Administration (OSHA) - (29 CFR 1910.95), όπως και βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας Π.Δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και σφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.

Η CALMA ACOUSTICS παρέχει εξειδικευμένες λύσεις οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε έργου, με αποτέλεσμα την επίλυση σχεδόν οποιουδήποτε ακουστικού προβλήματος.

Κάποιες από τις συνήθεις προτάσεις είναι η χρήση κατάλληλων ηχομονωτικών διατάξεων όπως ηχοπετάσματα κατάλληλου τύπου, ηχοαποσβεστήρες σε ανεμιστήρες τουρμπίνες κ.α., ηχομονωτικοί κλωβοί, χρήση ηχοαπορροφητικών διατάξεων σε τοιχοποιίες και οροφές, ηχομονωτικές πόρτες και παράθυρα βιομηχανικού τύπου, αντικραδασμικά εφέδρανα μηχανολογικού εξοπλισμού κ.α., πάντοτε βεβαίως αφού γίνει ακριβής αναγνώριση και αξιολόγηση του προβλήματος, μέσω επιτόπιων μετρήσεων και επιλεχθεί η καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες του έργου.

Ενδεικτικές λύσεις

Ηχοπετάσματα

Τα πάνελ ηχοπετασμάτων, διαφανή ή αδιαφανή, χρησιμοποιούνται συνήθως ως ένα ακουστικό φράγμα μεταξύ μιας πηγής θορύβου, γραμμικής ή σημειακής, και ενός χώρου ή σημείου λήψης. Αυτό το εμπόδιο δημιουργεί μια ζώνη «ακουστικής σκιάς» που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να καλύπτει σχεδόν οποιαδήποτε περιοχή ή σημείο σε εξωτερικούς χώρους αλλά και σε εσωτερικούς με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η CALMA ACOUSTICS συνεργάζεται μαζί σας από τη μελέτη του ηχοπετάσματος μέχρι και την κατασκευή του με σκοπό την ανεύρεση της βέλτιστης τεχνοοικονομικά λύσης. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου σας, διαθέτουμε το σωστό συνδυασμό ηχοπετασμάτων ηχαπορρόφησης ή ανάκλασης μονόπλευρης ή διπλής όψης, για τη μείωση των επιπέδων θορύβου στα επιθυμητά επίπεδα.

Τα συστήματα ηχοπετασμάτων έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς και μετεγκατάστασης εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού μας περιλαμβάνουν ακουστική μελέτη, τεχνοοικονομική πρόταση, προμήθεια υλικών όπως και τοποθέτησής τους.

Ηχοαποσβεστήρες

Οι ηχοπαγίδες CLM - AIR αποτελούν custom διατάξεις οι οποίες κατασκευάζονται κατά παραγγελία ώστε οι ακουστικές τους απαιτήσεις να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου.

Οι φυσικές διαστάσεις των ηχοπαγίδων και διαφραγμάτων υπολογίζονται έτσι ώστε να αποφέρουν το επιθυμητό ηχομονωτικό αποτέλεσμα ποσοτικά και ποιοτικά (συχνοτικά), αναλόγως της απαίτησης, με σκοπό την επίτευξη της πλέον δόκιμης τεχνικά λύσης. 

Ηχομονωτικοί κλωβοί

Στη βιομηχανία, οι μεγάλες μηχανολογικές εγκαταστάσεις αυξάνουν τα επίπεδα θορύβου στον περιβάλλοντα όγκο, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα οι εργαζόμενοι. Με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου πλησίον της εγκατάστασης – μηχανήματος και την ταυτόχρονη αποφυγή διάχυσής του στο συνολικό περιβάλλοντα χώρο, προτείνεται η επέμβαση στην ίδια την πηγή θορύβου με κατασκευή και τοποθέτηση ηχομονωτικών κλωβών, ασχέτως αν πρόκειται για μεμονωμένο μηχάνημα ή ολόκληρη γραμμή παραγωγής.

Επιπρόσθετα με τον ίδιο τρόπο μπορούν να κατασκευαστούν χώροι ακουστικής ηρεμίας (quiet rooms) για χρήση από το προσωπικό της επιχείρησης στις παύσεις εργασίας.

Ηχοαπορροφητικές διατάξεις

Οι ηχοαπορροφητικές διατάξεις σε μικρούς ή μεγάλους χώρους βιομηχανικών εγκαταστάσεων θεωρούνται απαραίτητες, ιδίως στις περιπτώσεις όπου έχουμε ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλου αριθμού εξοπλισμού ή μηχανών. Με σκοπό τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων στα μέτρα ηχοπροστασίας και ηχομόνωσης που έχουν επιλεγεί, προτείνεται η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών διατάξεων CLM-ABSORB της CALMA ACOUSTICS, οι οποίες θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ακουστικής απορρόφησης αλλά και ασφαλείας (πυροπροστασίας, υγιεινής κ.α.).

Ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής μέτρων ηχοπροστασίας (ηχομονωτικοί κλωβοί, ηχοπαγίδες κ.λπ.), οι ηχοαπορροφητικές διατάξεις μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά μειώνοντας το συνολικό επίπεδο θορύβου σε σημαντικό ποσοστό.

Αντικραδασμικά εφέδρανα

Με σκοπό την αποηχοηγεφύρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού ώστε να αποκοπεί η στερεόφερτη μετάδοση στα δομικά στοιχεία της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση στον περιβάλλοντα χώρο μέσω αερόφερτης μεταφοράς, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών εδράσεων από τη σειρά της CALMA ACOUSTICS.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται όχι μόνο η περιορισμένη μετάδοση δονήσεων, αλλά επιπρόσθετα και η προστασία των δομικών στοιχείων του κτιρίου όπως και η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού σε βάθος χρόνου.


Σημαντική παρατήρηση

Τα παραπάνω συστήματα αποτελούν ενδεικτικές λύσεις εφόσον κάθε κατασκευή φέρει το δικό της ιδιαίτερο ακουστικό αποτύπωμα.

Για τους λόγους αυτούς η βέλτιστη λύση στο ιδιαίτερο πρόβλημά σας δίνεται σε συνεργασία με ακουστικό σύμβουλο της εταιρία μας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μια λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.