Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Well Certification

Το Αμερικάνικο πρότυπο πιστοποίησης κτιρίων.

Well Certification

WELL Building Standard

Το Αμερικάνικο πρότυπο WELL (WELL Building Standard) είναι ένα νέο είδος πιστοποίησης κτιρίων το οποίο θέτει απαιτήσεις επιδόσεων του κτιρίου σε 7 κατηγορίες σχετικές με την υγεία και την ευεξία των χρηστών - εργαζομένων. 

Οι κατηγορίες είναι:

 1. Aέραs,
 2. Nερό, 
 3. Διατροφή,
 4. Φωτισμός,
 5. Φυσική Κατάσταση/Άσκηση 
 6.  Άνεση, και 
 7. Νους/ Διάθεση.

Ακουστική Άνεση

Το κομμάτι που μας ενδιαφέρει εντάσσεται στην κατηγορία Άνεση (Ακουστική και Θερμική) και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υπόλοιπες 7 κατηγορίες μέσα από την ολιστική προσέγγιση του κτιρίου. 

Ανάλυση

Το πρότυπο WELL

Γενικές αρχές

3 επίπεδα πιστοποίησης: Silver | Gold | Platinum

Η πιστοποίηση απονέμεται από το Green Business Certification Inc., τον οργανισμό που απονέμει και την πιστοποίηση LEED. 

Ήχος, ακουστική άνεση και χρήστες

Η ακουστική άνεση ενός χώρου μπορεί να μετρηθεί από το συνολικό βαθμό ικανοποίησης ενός χρήστη. Η έννοια του ήχου, μπορεί με τη σειρά της να οριστεί ως η αντίδραση ενός ατόμου στις δονήσεις που μεταφέρονται με διάφορα μέσα, όπως ο αέρας. Από τον ορισμό αυτό γίνεται κατανοητό ότι ο άνθρωπος ή ο χρήστης ενός χώρου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε ότι αφορά τον ακουστικό σχεδιασμό ενός χώρου. 

Υγεία και ευζωία

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι η έκθεση στο θόρυβο επιδρά αρνητικά στην υγεία και ευζωία των ανθρώπων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, ο εξωτερικός θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων ή τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων φέρνει διαταραχές στον ύπνο, υπερένταση και μείωση της αριθμητικής ικανότητας των παιδιών. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι διάφοροι θόρυβοι που δημιουργούνται στο εσωτερικό των κτιρίων αποτελούν μια βασική αιτία για παράπονα και τελικά οδηγούν στη δυσαρέσκεια των χρηστών.

Θόρυβος από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον.

Σε κλειστούς χώρους, ο θόρυβος από 1) μηχανήματα κλιματισμού και αερισμού, 2) διάφορες συσκευές πχ υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, οικειακές συσκευές κ.α. ή 3) άλλους χρήστες φαίνεται να μειώνει την παραγωγικότητα, τη δυνατότητα συγκέντρωσης, απομνημόνευσης και αριθμητικών υπολογισμών. Παράλληλα με τις γνωστές πηγές αερόφερτου θορύβου (ομιλίες, τηλεόραση, τηλέφωνα κλπ), ο θόρυβος από άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε κοντινή απόσταση, όπως οι αθλητικές δραστηριότητες ή οι δονήσεις από μηχανήματα, δημιουργούν ένα περιβάλλον δυσάρεστο για τους χρήστες.

Ακουστική ιδιωτικότητα

Ένα ακόμα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον ακουστικό σχεδιασμό χώρων είναι τα επίπεδα ιδιωτικότητας μέσα και ανάμεσα σε κλειστούς χώρους. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι χρήστες δυσαρεστούνται όταν οι συνομιλίες μεταφέρονται ανεμπόδιστα από χώρο σε χώρο ή μέσα σε έναν ανοιχτό χώρο, μειώνοντας την αίσθηση ιδιωτικότητας και εχεμύθειας ή αποσπώντας την προσοχή από άλλες δραστηριότητες. 

Δυσκολίες στην κατανόηση

Όταν σε έναν χώρο ο χρόνος αντίχησης και τα επίπεδα θορύβου δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά, η ομιλία μπορεί να γίνει δυσνόητη και κουραστική ιδαίτερα για άτομα με μειωμένη ακοή. Ας δούμε επί παραδείγματι, το ζήτημα της κατανόησης της ομιλίας σε δομές επαίδευσης. Στον εκπαιδευτικό χώρο όπου οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε μεγάλο ακροατήριο, σε μια αίθουσα ή ένα αμφιθέατρο, η ακουστική κατανόηση είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της μνήμης και την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας.

Με την αύξηση όμως των προβλημάτων ακοής και άλλων ζητημάτων υγείας, το να σχεδιαστεί ένας χώρος που θα προσφέρει ακουστική άνεση σε κάθε χρήστη, αποτελεί πραγματική πρόκληση. Παρ’ ολα αυτά, η υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τις καλές πρακτικές ακουστικού σχεδιασμού ενός χώρου δείχνει ότι μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της ακουστικής άνεσης στον κτιριακό τομέα είναι εφικτή.

Προβλήματα και λύσεις

 • Η σωστή προδιαγραφή, ρύθμιση και λειτουργία ενός ισορροπημένου συστήματος αερισμού και κλιματισμού αποτελεί την απαρχή ενός μειωμένου θορύβου βάθους σε έναν κλειστό χώρο.
 • Η ενίσχυση των όψεων μπορεί να διασφαλίσει ότι η όχληση από εξωτερικούς θορύβους κατά τη διάρκεια της εργασίας, της μελέτης ή του ύπνου, θα είναι περιορισμένη.
 • Η αύξηση της μάζας και η τοποθέτηση υαλοπινάκων σε χωρίσματα και διαχωριστικά χώρων, η σφράγιση των κενών στις ενώσεις και στις πόρτες και η δημιουργία κενού χώρου μεταξύ κλειστών χώρων βοηθούν στην αίσθηση ιδιωτικότητας και αυξάνουν την άνεση του χρήστη.
 • Η αντικατάσταση χώρων από σκληρά υλικά με εύκαμπτα ηχοαπορροφητικά υλικά μπορεί να μειώσει την αντανάκλαση του ήχου reflected sound energy και να διευκολύνει στην ακουστική ιδιωτικότητα ή αντίστροφα να βελτιώσει την ακουστική κατανόηση speech projection.
 • Ο θόρυβος βάθους μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια μέσα από ένα σύστημα sound masking και με αυτό τον τρόπο να βελτιωθεί η αναλογία  signal-to-noise προς όφελος της ακουστικής  ιδιωτικοτητας μεταξύ των χρηστών ενος χώρου. 

 

Συμπερασματικά

Το σύστημα WELL έχει ως στόχο να παρέχει μια ενιαία, ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της ακουστικής άνεσης μέσα από καλά μελετημένες σχεδιαστικές προτάσεις ώστε τα κτίρια να λειτουργήσουν προς όφελος της υγείας και της ευζωίας των χρηστών τους. Περισσότερα

1. Sound Mapping

Incorporate strategic planning and mitigation required to prevent general issues of acoustical disturbance from both externally and internally generated noise.

2. Maximum Noise Levels

Establish background noise level criteria for enclosed spaces in order to promote best-practice HVAC and façade design techniques and ultimately bolster acoustical comfort within.   

3. Sound Barriers

Increase the level of speech privacy between horizontally adjacent enclosures and highlight design constraints that may hinder acoustical comfort.

4. Sound Absorption

Design spaces in accordance with comfortable reverberation times that support speech intelligibility and are conducive to focus.   

5. Sound Absorption

Design spaces in accordance with comfortable reverberation times that support speech intelligibility and are conducive to focus.   

6. Impact Noise Management

Reduce the level of impact noise radiation by designing resilient floors.

7. Enhanced Audio Devices

Improve speech intelligibility and accessibility by providing dedicated, high-performance audio technology.