Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ελληνικός Κανονισμός Κτιριακής Ηχοπροστασίας 2010

Το παρόν αντικαθιστά το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού και αποτελεί τον νέο Ελληνικό Κανονισμό Ηχοπροστασίας.

Ελληνικός Κανονισμός Κτιριακής Ηχοπροστασίας 2010

Σχετικό Αρχείο

Δείτε και κατεβάστε το συνημμένο αρχείο (pdf) για το άρθρο: Ελληνικός Κανονισμός Κτιριακής Ηχοπροστασίας 2010

Προβολή

Πρόταση ομάδας εργασίας του ΕΛΙΝΑ, Αθήνα 2010

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες εφαρμογής κανονισμού ηχομόνωσης στην Ελλάδα απέτυχαν, διότι επικράτησε ο φόβος της αύξησης του κόστους της κατασκευής εκ μέρους των κατασκευαστών. Έτσι επί δεκαετίες κατασκευάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ακατάλληλα κτίρια στα οποία η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζει σε κακές ακουστικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών είναι προφανείς και μεγάλες.

Το παρόν αντικαθιστά το άρθρο 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/Δ/3.2.1989) και αποτελεί τον νέο Ελληνικό Κανονισμό Κτιριακής Ηχοπροστασίας (ΕΛΙΝΑ).

 

Σύνοψη

Προοίμιο 


Στην Ελλάδα, η ηχοπροστασία δεν αποτελούσε έως τώρα προτεραιότητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Για την πλειοψηφία των κατασκευαστών προέχει η λειτουργικότητα, η στατική επάρκεια, η θερμομόνωση και η πυρασφάλεια.
Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τρέχουσα επιστημονική συζήτηση αφορά στην ανάγκη να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ήδη υψηλή ηχομόνωση των κτιρίων, κυρίως διότι όσο εξελίσσεται ο οικιακός εξοπλισμός ψυχαγωγίας (home cinema, hi fi stereo, video games, κ.α.), αυξάνεται και ο θόρυβος που παράγουν οι ένοικοι / χρήστες. Για το λόγο αυτό, στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ ο θόρυβος περιλαμβάνεται μεταξύ των 6 βασικών στοιχείων που πρέπει να καλύπτουν όλα τα προϊόντα που ενσωματώνονται στα κτίρια. Όλες οι μέχρι σήμερα προσπάθειες εφαρμογής κανονισμού ηχομόνωσης στην Ελλάδα απέτυχαν, διότι επικράτησε ο φόβος της αύξησης του κόστους της κατασκευής εκ μέρους των κατασκευαστών.
Έτσι επί δεκαετίες κατασκευάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ακατάλληλα κτίρια στα οποία η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζει σε κακές ακουστικές συνθήκες. Οι επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών είναι προφανείς και μεγάλες. Επιπλέον καθυστερεί η ανάπτυξη περισσοτέρων κλάδων της οικονομίας με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας και περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας, που γίνεται φανερή σε έργα που κατασκευάζονται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πέρα από την ανάγκη να επιλυθεί η συγκεκριμένη αγκύλωση, προκύπτουν σημαντικότερα ζητήματα μεταξύ των οποίων η ανάγκη να γνωρίζει ο καταναλωτής την ποιότητα του προϊόντος που επιλέγει, ώστε να παταχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Έτσι προωθείται ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο ένα σύστημα αξιολόγησης της ηχομόνωσης και κατάταξης των κτιρίων κατά το αντίστοιχο σύστημα της κατάταξης των κτιρίων ανάλογα με την ενεργειακή τους επίδοση.


Ο παρών κανονισμός  εισάγει το  διαχωρισμό της ακουστικής άνεσης σε επιμέρους κατηγορίες, όπου η κατηγορία 1 αντιστοιχεί στη μέγιστη ηχομόνωση και η 5 στην ελάχιστη. Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος του έργου θα υποχρεούται να δηλώνει την κατηγορία που θέλει να εμπίπτει το κτίριο και έτσι ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων, αν και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη του για ακουστική άνεση και ηχοπροστασία. Έτσι ο κανονισμός εισάγει απαίτηση για κατάταξη μόνο και όχι για συγκεκριμένη κατηγορία ηχομόνωσης. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αύξησης του κατασκευαστικού κόστους. Η ζήτηση για καλύτερα κτίρια από ακουστική άποψη, προσδοκάται ότι, με έναν απλό και ανώδυνο για την κατασκευαστική αγορά τρόπο, θα αυξήσει και την προσφορά κτιρίων με μια ικανοποιητική, ανάλογα με τις απαιτήσεις των ενοίκων / χρηστών, ακουστική άνεση, χωρίς την επιβολή ελαχίστων απαιτήσεων από την πλευρά του δημοσίου. Το μόνο που χρειάζεται να επιβληθεί, είναι η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, δηλαδή τελικά η διαφάνεια.


Με την πάροδο του χρόνου και την εφαρμογή του κανονισμού, θα επιτευχθεί και η σύγκλιση με τις εναρμονισμένες πρακτικές και μεθοδολογίες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συμμετάσχει και η Ελλάδα στην ανάπτυξη του κλάδου αυτού της περιβαλλοντικής τεχνολογίας.
   

Περιεχόμενα 


Εισαγωγή 
Γενική Περιγραφή 
Παράμετροι Ακουστικής Άνεσης 
Κατηγορίες Ακουστικής Άνεσης 
Κριτήρια Ηχοπροστασίας   
Ι. Πίνακας Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τις Κατοικίες 
ΙΙ. Πίνακες Κριτηρίων Ηχοπροστασίας για τα Ειδικά Κτίρια 
Μελέτες Κτιριακής Ηχοπροστασίας 
Πιστοποίηση Ηχομόνωσης 
Μετρήσεις Κτιριακής Ηχοπροστασίας 
Ισχύοντα Πρότυπα 
Εφαρμογή 

 

Όλο το άρθρο