Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ηχομόνωση σωληνώσεων

Συνήθη προβλήματα και λύσεις ηχομόνωσης σε συστήματα αποχέτευσης.

Ηχομόνωση σωληνώσεων

Ηχομόνωση συστήματος αποχέτευσης κτιρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων κατασκευών αλλά και των παλαιότερων προέρχεται από τον θόρυβο των σωλήνων αποχέτευσης. Κανένας δεν αρέσκεται στην ακοή τέτοιων θορύβων αφού πέραν από την ακουστική όχληση που προκαλούν, επηρεάζουν την συνολική αισθητική του χώρου είτε πρόκειται για κατοικία είτε για ξενοδοχείο.

Για αυτούς τους λόγους κρίνεται επιβεβλημένη η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ηχοπροστασίας.

 

Πιθανοί λόγοι δημιουργίας θορύβου στις σωληνώσεις

Υπάρχουν δύο τύποι θορύβου προερχόμενοι από σωλήνες αποχέτευσης. Ο πρώτος μπορεί να είναι ένας συνεχής καθημερινός θόρυβος συνήθως χαμηλής ακουστικής στάθμης και ο δεύτερος είναι ένας απότομος δυνατός ήχος. Στην δεύτερη περίπτωση φαίνεται σαν να υπάρχει βλάβη στην υδραυλική εγκατάσταση και πολλές φορές ισχύει. Όπως με όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις έτσι και με την υδραυλική, χρειάζεται πάντοτε η απαραίτητη συντήρηση.

Πολλές φορές ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από χαλάρωση των στοιχείων στήριξης, από χαλάρωση των ίδιων των συνδέσεων των σωλήνων κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και ένα μη εξειδικευμένο άτομο θα μπορούσε να βοηθήσει.

 

Υλικό κατασκευής σωλήνων αποχέτευσης

Η διαφορά των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται ένα σύστημα αποχέτευσης κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην μετέπειτα ακουστική του συμπεριφορά. Οι περισσότεροι υδραυλικοί σήμερα χρησιμοποιούν πλαστικές σωληνώσεις, οικονομικές και γρήγορες στην εφαρμογή αλλά δυστυχώς εξαιρετικά θορυβώδεις πέραν κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων.

Εναλλακτική πρόταση στην παραπάνω λύση που συνηθίζεται, είναι η χρησιμοποίηση μεταλλικών σωλήνων με συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σίγουρα λόγω αυξημένης επιφανειακής μάζας μια μεταλλική σωλήνα θεωρείται ακουστικά βελτιωμένη επιλογή πέραν της πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής της. Δυστυχώς όμως έχει σημαντικά μεγαλύτερο κόστος, δυσκολότερη προσαρμογή και δύσκολη αντικατάσταση στην περίπτωση απαίτησης.

Τι να προσέξουμε

Τις περισσότερες φορές σε νέες κατασκευές δεν υπάρχει η απαραίτητη πρόβλεψη ώστε το σύστημα αποχέτευσης να κατασκευαστεί όσο πιο αθόρυβο γίνεται. Για να μπορέσει αυτό να επιτευχθεί, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην διαστασιολόγηση των σωληνώσεων, στις ταχύτητες των υγρών εσωτερικά αυτών όπως βέβαια και στους χώρους διέλευσης που θα επιλεχθούν. Πολλές φορές επιλέγονται διελεύσεις μέσα από χώρους υψηλής ακουστικής απαίτησης ως μόνη εναλλακτική, κάτι που κάνει την ηχομόνωση του συστήματος ακόμη πιο επιβεβλημένη.

 

Τρόπος ηχομόνωσης σωλήνων αποχέτευσης

Στις σύγχρονες κατασκευές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κάλυψη των απαραίτητων κριτηρίων ακουστικής άνεσης σε κατοικίες, ξενοδοχεία, χώρους γραφείων κ.α. με την κατά το δυνατόν ελάχιστη αύξηση του κόστους κατασκευής.

Σε αυτή την λογική η εταιρεία μας προτείνει την πλήρη ηχομόνωση του συστήματος αποχέτευσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

Με σκοπό την αποφυγή μεταφοράς στερεόφερτου και αερόφερτου θορύβου από τα τοιχώματα των σωλήνων αποχέτευσης, θα πρέπει αυτές να επενδυθούν με κατάλληλη πολυστρωματική ηχομονωτική μεμβράνη μικρού πάχους σε μονή ή διπλή στρώση αναλόγως της ακουστικής απαίτησης. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την διαδικασία κατασκευής ώστε τα στηρίγματα συγκράτησης να εσωκλείουν την μεμβράνη όπου αυτό είναι δυνατό και να είναι κατάλληλου αντικραδασμικού τύπου.

 

 

Εξατομικευμένες λύσεις

Κάθε υπάρχουσα ή νέα κατασκευή φέρει το δικό της ιδιαίτερο ακουστικό αποτύπωμα  (χρονολογία κατασκευής κτιρίου, ψευδοροφές, ξύλινα μεσοπατώματα παλαιού τύπου κ.α.).

Η βέλτιστη λύση στο ιδιαίτερο πρόβλημά σας δίνεται σε συνεργασία με ακουστικό σύμβουλο της εταιρία μας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μια λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.