Τεχνικές λύσεις σχετικά με τα προϊόντα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Ηχομόνωση υδρομασάζ

Κατασκευή πλωτού δαπέδου για τοποθέτηση υδρομασάζ.

Ηχομόνωση υδρομασάζ

Συνήθη προβλήματα

Σε πολυτελείς κατασκευές σύνηθες πρόβλημα είναι η πρόκληση όχλησης μέσω του παραγόμενου αερόφερτου και στερεόφερτου θορύβου από την λειτουργία των υδρομασάζ ("τζακούζι"), ο οποίος μεταφέρεται σε όμορους αλλά ακόμη και γειτονικούς χώρους της κατοικίας ή του ξενοδοχείου.

Λύση - Προσέγγιση

Την λύση του προβλήματος την προσεγγίζουμε με την κατασκευή ηχομονωτικής, πλωτής βάσης.

Ανάλυση

Πλωτές βάσεις

Βασική διαδικασία κατασκευής ηχομονωτικών πλωτών βάσεων γαρμιλομπετού για την ηχομόνωση των υδρομασάζ.

Για την αποφυγή μετάδοσης κτυπογενούς και αερόφερτου θορύβου κατασκευάζεται πλωτό ηχομονωτικό δάπεδο για την έδραση των τζακούζι σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

Υδρομασάζ με υπνοδωματιο στον υποκείμενο όροφο ή σε όμορρη ιδιοκτησία
  • Επί του υπάρχοντος δαπέδου τοποθέτηση συστήματος αντικραδασμικών μεμβρανών με επικάλυψη περίπου 5,0cm μεταξύ τους.
  • Περιμετρική ανύψωση των αντικραδασμικών υλικών στην πλαϊνή της βάσης τοιχοποιία όπου υφίσταται, σε ύψος 5,0cm πάνω από την προβλεπόμενη στάθμη αυτής.
  • Τοποθέτηση καλουπιού επί των αντικραδασμικών υλικών τα οποία και θα προεξέχουν ελάχιστα, και σκυροδέτηση με γαρμπιλομπετό, ενισχυμένο με κατάλληλα πρόσθετα σκυροδέματος ώστε να παραλάβει τα φορτία που θα τοποθετηθούν.
  • Αφαίρεση του πλεονάζοντος υλικού των αντικραδασμικών φύλλων κατόπιν της πλήρους ανάπτυξης των αντοχών του σκυροδέματος και σφράγιση με ελαστοπλαστική μαστίχη.
  • Τοποθέτηση των τζακούζι στις πλωτές ηχομονωτικές βάσεις, με την βοήθεια κατάλληλων αντικραδασμικών εδράσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο.
  • Επένδυση του εμφανούς μπετού με τρόπο επιλογής του κυρίου του έργου (πατητή τσιμεντοκονία, κεραμικά πλακίδια ή άλλο) διατηρώντας τον αρμό αποηχογεφύρωσης. 

 

Τα οφέλη

Ακολουθώντας την παραπάνω συλλογιστική με τη συνδυαστική χρήση κατάλληλων αντικραδασμικών και ηχομονωτικών υλικών όπως και μικροϋλικών αλλά και αντικραδασμικών εδράσεων, επιτυγχάνεται μια τεχνικά σωστή κατασκευή. Το όφελος αυτής της ηχομονωτικής κατασκευής είναι η επίτευξη υψηλής ακουστικής άνεσης στους όμορους αλλά και γειτονικούς χώρους του υδρομασάζ. 

 

Εξατομικευμένες λύσεις

Κάθε υπάρχουσα ή νέα κατασκευή φέρει το δικό της ιδιαίτερο ακουστικό αποτύπωμα  (χρονολογία κατασκευής κτιρίου, συμπαγής πλάκα μπετού ή τύπου zoellner, ξύλινα μεσοπατώματα παλαιού τύπου κ.α.). 


Η βέλτιστη λύση στο ιδιαίτερο πρόβλημά σας δίνεται σε συνεργασία με ακουστικό σύμβουλο της εταιρεία μας, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω μια λύσης προσαρμοσμένης στις δικές σας ανάγκες.