Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Υπηρεσίες ηχομόνωσης και θερμομόνωσης Calma Acoustics

Οι υπηρεσίες μας

Η CALMA ACOUSTICS αναλαμβάνει πλήρως κάθε διαδικασία που θα κριθεί απαραίτητη με σκοπό την έγκαιρη πρόβλεψη ή την μετέπειτα επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ηχομονώσης και θερμομόνωσης σε κτιριακές, ναυτιλιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές.

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Κτιριακή ηχομόνωση

Κτιριακή ηχομόνωση

Πρόβλεψη και σχεδιασμός μέτρων ηχοπροστασίας σε νέες κατασκευές βάσει του Ελληνικού Κανονισμού Κτιριακής Ηχοπροστασίας. Επίλυση προβλημάτων ηχομόνωσης σε υπάρχουσες.

Αρχιτεκτονική ακουστική

Αρχιτεκτονική ακουστική

Σχεδιασμός της γεωμετρίας του χώρου με την ορθή ποιοτικά και ποσοτικά χρήση ηχοαπορροφητικών επιφανειών αναλόγως της χρήσης του, με στόχο το βέλτιστο ακουστικά αποτέλεσμα.

Ηχομετρήσεις

Αυτοψία έργων και μετρήσεις θορύβου με ειδικό ηχομετρικό εξοπλισμό από έμπειρους και καταρτισμένους μηχανικούς μας.

Προμήθεια υλικών

Εισαγωγή, εμπορία και διάθεση εξειδικευμένων ηχομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών από όλο τον κόσμο. Παραγωγή πιστοποιημένων υλικών σε συνεργαζόμενα εργοστάσια.

Κατασκευή - επίβλεψη

Ανάληψη κατασκευών αρχιτεκτονικής ακουστικής, ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας με την χρήση εξειδικευμένων συνεργείων. Επίβλεψη έργων.

Θόρυβος Η/Μ

Θόρυβος Η/Μ

Επίλυση προβλημάτων θορύβου από τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα (κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη κ.α.)

Ναυτιλιακός θόρυβος

Εξειδικευμένες λύσεις ηχοπροστασίας σε πλοία και ιδιωτικά σκάφη. Ηχομόνωση μηχανοστασίων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων κλιματισμού κ.α.

Συμβουλευτική ακουστική

Τεχνικές λύσεις ηχομόνωσης και ηχοπροστασίας, προτάσεις κατάλληλων υλικών και προδιαγραφές εφαρμογής τους.